• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Để nâng cao chất lượng bài viết, Quý cộng tác viên khi gửi tin bài vui lòng gửi riêng hình ảnh, không để hình nằm trong file bài viết. Xin cám ơn! *

VĂN HÓA

Hội thi tìm hiểu giá trị lịch sử văn hóa Đồng Nai năm 2017


​      Vừa qua, UBND tỉnh Đồng Nai triển khai Quyết định ban hành thể lệ Hội thi tìm hiểu giá trị lịch sử văn hóa Đồng Nai năm 2017. Hội thi năm nay mang chủ đề: Hướng tới kỷ niệm 320 năm hình thành và phát triển vùng đất Đồng Nai. Đối tượng dự thi được chia thành 2 khối: học sinh, sinh viên và cán bộ, công chức, viên chức, quần chúng nhân dân. Mỗi đối tượng dự thi trả lời 2 câu hỏi của Ban tổ chức xoay quanh nội dung tìm hiểu về các giá trị lịch sử của vùng đất Đồng Nai, gắn với các di tích lịch sử trên địa bàn.

S 2 VAN MIEU TRAN BIEN (DONG NAI).jpg

       Theo đó, đề thi dành cho cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân như sau:

      Câu 1: Anh (chị) hãy nêu khái quát lịch sử hình thành và phát triển địa lý hành chính vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai từ 1698 đến khi hình thành tỉnh Đồng Nai hiện nay. Những đặc điểm văn hóa truyền thống của các dân tộc ở Đồng Nai.

      Câu 2: Anh (chị) hãy nêu những hiểu biết và cảm nhận về di tích Văn miếu Trấn Biên, nêu những giải pháp thiết thực về hoạt động phát huy di tích này nhân dịp kỷ niệm 320 năm hình thành, phát triển vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai (1698 -2018)

S1 ANH 1-2.jpg

        Hội thi nhằm tuyên truyền giáo dục cho toàn thế cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về những giá trị văn hóa - lịch sử của những di tích lịch sử, nhân vật lịch sử, sự kiện lịch sử, văn hóa và con người Đồng Nai qua các thời kỳ; khuyến khích công tác nghiên cứu về khoa học xã hội, chú trọng văn hóa - lịch sử Đồng Nai; Khuyến khích toàn xã hội tham gia tìm hiểu những giá trị văn hóa - lịch sử về con người  về con người và vùng đất Đồng Nai trong gần 320 năm hình thành và phát triển;Tạo điều kiện thúc đẩy phong trào tìm hiểu về di tích, nhân vật, sự kiện lịch sử; giúp cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu về giá trị văn hóa - lịch sử và những trách nhiệm của bản thân trong quá trình xây dựng tỉnh Đồng Nai.

      Thời gian chính thức của cuộc thi sẽ bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 11- 2017. Thời gian nhận bài thi: Từ 10/11/2017 - 11/12/2017. Thời gian chấm thi: Từ 11/12/2017 - 14/01/2018. Tổng kết, bế mạc và trao thưởng sẽ được tổ chức vào “Ngày hội Khoa học và Công nghệ năm 2018”.

                                                                                                Như Quỳnh