• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Để nâng cao chất lượng bài viết, Quý cộng tác viên khi gửi tin bài vui lòng gửi riêng hình ảnh, không để hình nằm trong file bài viết. Xin cám ơn! *

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật đợt 1 năm 2017

Sáng ngày 08/9/2017, tại Hội trường lầu 6 - Trụ sở Khối Nhà nước tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản QPPL đợt 1 năm 2017.
 

​        Hội nghị nhằm phổ biến, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, tạo điều kiện cho công chức, viên chức toàn đơn vị kịp thời nắm bắt, áp dụng các quy định, điểm mới trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành trong năm 2017.

Tham dự hội nghị gồm đại diện lãnh đạo, công chức, viên chức các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở, với số lượng khoảng 70 đại biểu. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo phòng Tổ chức - Pháp chế, lãnh đạo Văn phòng Sở triển khai một số văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành, cụ thể:

800 1.jpg

1. Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh quy định tổ chức và quản lý việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đồng Nai;

2. Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh quy định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, thôi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, giới thiệu ứng cử đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

3. Quyết định số 1560/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Bộ Chỉ số CCHC, công vụ năm 2017;

4. Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định về tiêu chuẩn, chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

800 3.jpg

Trong quá trình diễn ra hội nghị, các đại biểu cũng đã sôi nổi thảo luận, trao đổi và đề xuất tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong công tác triển khai thực hiện. Theo Kế hoạch, hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật đợt 1 năm 2017 của Sở VHTTDL diễn ra trong thời gian 01 ngày./.

THUỲ LINH