• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Để nâng cao chất lượng bài viết, Quý cộng tác viên khi gửi tin bài vui lòng gửi riêng hình ảnh, không để hình nằm trong file bài viết. Xin cám ơn! *

TIN TRONG NƯỚC

Quốc hội thông qua Luật tiếp cận thông tin 2016

Ngày 06/4/2016, Quốc hội thông qua Luật tiếp cận thông tin 2016. Theo đó :
Ngày 06/4/2016, Quốc hội thông qua Luật tiếp cận thông tin 2016. Theo đó :

hop bao.JPG
Hình minh họa

    Công dân được tiếp cận thông tin của cơ quan nhà nước (CQNN), trừ thông tin không được tiếp cận (quy định tại Điều 6) và thông tin được tiếp cận có điều kiện (quy định tại Điều 7).
    CQNN có trách nhiệm cung cấp thông tin do mình tạo ra, trừ trường hợp thông tin không được tiếp cận; đối với thông tin được tiếp cận có điều kiện thì     
    CQNN cung cấp thông tin khi có đủ điều kiện theo quy định.
    Công dân được tiếp cận thông tin bằng cách: Tự do tiếp cận thông tin được  
    CQNN công khai hoặc yêu cầu CQNN cung cấp thông tin.
    Đối với trường hợp yêu cầu CQNN cung cấp thông tin thì công dân phải trả phí.
    Người nào có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
    Luật tiếp cận thông tin 2016 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018.
TN