• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Để nâng cao chất lượng bài viết, Quý cộng tác viên khi gửi tin bài vui lòng gửi riêng hình ảnh, không để hình nằm trong file bài viết. Xin cám ơn! *

Câu hỏi
Họ và tên:
Điện thoại:
Địa chỉ:
Địa chỉ Email:
Tên câu hỏi:
Nội dung câu hỏi:TRAO ĐỔI - HỎI ĐÁP
CÂU HỎI
Ngày hỏi: 31/05/2016 13:29

Câu hỏi của cử tri phường Trung Dũng

TRẢ LỜI

Thực hiện văn bản số 7577UBND-TH ngày 15/8/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc trả lời ý kiến cử tri; trong đó yêu cầu Sở VHTTDL trả lời ý kiến cử tri phường Trung Dũng:

“Lăng mộ Trịnh Hoài Đức đã được công nhận là di tích quốc gia; khu vực này đã có quy hoạch cải tạo nhưng 10 năm rồi không thấy thực hiện. Người dân đã liên hệ với Ban Quản lý Di tích và Danh thắng tỉnh được trả lời tỉnh đã giao cho thành phố Biên Hòa thực hiện nhưng đến nay vẫn chưa triển khai. Vậy công trình này có tiếp tục quy hoạch hay không, đề nghị thông tin cho cử tri biết”

Sở VHTTDL đã giao cho các phòng và đơn vị chuyên môn của Sở nghiên cứu và trả lời như sau:

- Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích mộ Trịnh Hoài Đức đã được UBND thành phố Biên Hòa chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng khu di tích theo quy hoạch được duyệt từ nguồn vốn ngân sách của thành phố và giao cho Ban Quản lý Dự án thành phố Biên Hòa làm chủ đầu tư phối hợp với Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Văn hóa - Thông tin xây dựng phương án bảo tồn, tôn tạo hoàn chỉnh quần thể khu lăng mộ từ năm 2004 (công văn số 1880/UBTP ngày 21/10/2004).

- Đến năm 2009, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 12/02/2009 về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng bảo tồn, tôn tạo khu lăng mộ Trịnh Hoài Đức với diện tích mở rộng khoảng 5.806 m2 , gồm các hạng mục: nhà thờ chính, nhà bia, chòi nghỉ, cổng tam quan và hệ thống hạ tầng cơ sở, tổng mức đầu tư là 21.810.000.000 đồng.

- Ngày 29/8/2012, Ban Quản lý Dự án thành phố Biên Hòa đã phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất và các ban ngành chức năng của thành phố Biên Hòa tiến hành họp dân, công bố thu hồi đất để triển khai dự án. Tuy nhiên đến nay dự án vẫn chưa được khởi công. Theo ý kiến của Ban Quản lý Dự án thành phố Biên Hòa thì nguồn ngân sách thành phố Biên Hòa hiện nay rất khó khăn, đang tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình giáo dục trên địa bàn nên chưa thể bố trí nguồn vốn cho dự án này.

Để đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân và đảm bảo tiến độ của dự án bảo tồn, tôn tạo di tích mộ Trịnh Hoài Đức, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã kiến nghị Thường trực UBND tỉnh xem xét, đề nghị UBND thành phố Biên Hòa sớm bố trí nguồn vốn triển khai dự án nói trên./.
 
Pháp chế tổng hợp


Trân trọng./.