• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 *
 

 Cơ cấu tổ chức

 

Sơ đồ tổ chứcText Box: P. VLXDText Box: P. QLN - TTBĐSText Box: TT TVXD ĐNText Box: P. KTKH

Text Box: TT.KĐ&TVXDĐNText Box: P. QLKT&PTĐT

Text Box: Văn phòng Sở

Text Box: P. QLHTKTText Box: TT QHXD ĐNText Box: P. QLQHXDText Box: P. QLHĐXD

Text Box: TT Thoát nước ĐNText Box: P. QLHĐXD

Text Box: Thanh tra Sở