• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 *

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở


LỊCH CÔNG TÁC TRONG TUẦN (Từ ngày 17/12/2018 đến ngày 23/12/2018)

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai

17/12/2018

 

- 8:00:  Giao ban.

 

 

-14:00: Chủ trì: Giám Đốc - Lê Kim Bằng. Họp nghe báo cáo việc sắp xếp các trường dạy nghề trên địa bàn tỉnh.

 

-14:00: Chủ trì: Phó Giám Đốc - Nguyễn Thị Mộng Bình. Họp Hội đồng thẩm định NTM tỉnh.

 

Thứ ba

18/12/2018

 

-Cả ngày: Chủ trì: Phó Giám Đốc - Nguyễn Thị Mộng Bình.  Tham gia Đoàn kiểm tra việc thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh tại huyện Long Thành.

 

-8:00: Chủ trì: Phó Giám Đốc - Nguyễn Xuân Thanh.  Họp xét thi đua khen thưởng BCĐ 389 tỉnh.

 

  

 

Thứ tư

19/12/2018

 

-Cả ngày: Chủ trì: Phó Giám Đốc - Nguyễn Thị Mộng Bình.  Tham gia Đoàn kiểm tra việc thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh tại huyện Thống Nhất và thành phố Biên Hòa.

 

  

 

Thứ năm

20/12/2018

 

-Cả ngày: Chủ trì: Phó Giám Đốc - Nguyễn Thị Mộng Bình.  Tham gia Đoàn kiểm tra việc thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh tại huyện Tân Phú và Định Quán.

 

-8:00: Chủ trì: Giám Đốc - Lê Kim Bằng.  Trực tiếp công dân theo phân công của TT HĐND tỉnh tại TP. Biên Hòa.

 

  

 

Thứ sáu

21/12/2018

 

-6:30:   Viếng nghĩa trang liệt sỹ tỉnh kỷ niệm Ngày 22/12.

 

-Cả ngày: Chủ trì: Phó Giám Đốc - Nguyễn Thị Mộng Bình.  Tham gia Đoàn kiểm tra việc thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh tại huyện Nhơn Trạch.

 

-8:00: Chủ trì: Giám Đốc - Lê Kim Bằng.  Dự đối thoại thanh niên cùng Thường trực Tỉnh ủy.

 

-8:00: Chủ trì: Giám Đốc - Lê Kim Bằng. Đồng chủ trì: Phó Giám Đốc - Nguyễn Xuân Thanh. Họp báo cáo tiến độ chuẩn bị Lễ kỷ niệm 320 năm .

 

-8:30: Chủ trì: Phó Giám Đốc - Đặng Thanh Thủy.  Dự gặp mặt cán bộ quân đội cao cấp nghỉ hưu.

 

 

-14:00: Chủ trì: Giám Đốc - Lê Kim Bằng.  Dự thẩm định chương trình nghệ thuật đối ngoại của Trường TC VHNT.

 

Thứ bảy

22/12/2018

  

 

  

 

Chủ nhật

23/12/2018