• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 *

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở


LỊCH CÔNG TÁC TRONG TUẦN (Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 16/12/2018)

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai

10/12/2018

 

- 8:00:  Giao ban.

 

- 8:00: Phó Giám Đ​ốc - Đặng Thanh Thủy. Dự Phiên họp lần thứ 12 UB bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai.

 

 

-14:00: Phó Giám Đốc - Nguyễn Thị Mộng Bình. Dự họp thống nhất các nội dung tham mưu Bí thư Tỉnh ủy đối thoại thanh niên công nhân.

 

Thứ ba

11/12/2018

 

-8:00: Phó Giám Đốc - Nguyễn Xuân Thanh.  Giao ban Khối TDTT.

 

 

-14:00: Giám Đốc - Lê Kim Bằng. Đồng Phó Giám Đốc - Nguyễn Xuân Thanh. Dự họp BCH Đảng bộ tỉnh.

 

-16:00:   Họp Hội đồng Thi đua khen thưởng Sở.

 

Thứ tư

12/12/2018

 

-Cả ngày: Phó Giám Đốc - Nguyễn Thị Mộng Bình.  Dự Hội nghị Trung ương tổng kết công tác Phòng, chống Bạo lực gia đình tại Hà Nội.

 

-8:00: Giám Đốc - Lê Kim Bằng.
Đồng Phó Giám Đốc - Nguyễn Xuân Thanh.
Làm việc với các phòng (VP Sở, KHTC, QLVH), các đơn vị trực thuộc (TT HLTĐ, TTVH, Đoàn Ca múa, Nhà hát NTTT) và các đối tác (Cty 161, Cty Đỉnh Cao) rà soát công tác chuẩn bị Lễ Kỷ niệm 320 năm. .

 

-8:00: Phó Giám Đốc - Đặng Thanh Thủy.  Họp Hội đồng tư vấn xuất bản tỉnh.

 

  

 

Thứ năm

13/12/2018

 

-Cả ngày: Phó Giám Đốc - Nguyễn Xuân Thanh.  Dự Hội nghị tổng kết Cụm thi đua các tỉnh Đông Nam bộ tại Bình Phước.

 

-Cả ngày: Giám Đốc - Lê Kim Bằng. Đồng Phó Giám Đốc - Đặng Thanh Thủy. Dự Hội thảo Du lịch thông minh tại Phú Quốc (đến hết ngày 15/12).

 

-8:00: Phó Giám Đốc - Nguyễn Xuân Thanh.  Làm việc với bộ môn cử tạ - Tổng cục TDTT và Trung tâm HLQG2.

 

  

 

Thứ sáu

14/12/2018

 

-Cả ngày: Phó Giám Đốc - Nguyễn Thị Mộng Bình.  Tham gia Đoàn kiểm tra việc thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh tại huyện Xuân Lộc và Cẩm Mỹ.

 

-8:00: Phó Giám Đốc - Nguyễn Xuân Thanh.  Dự Hội nghị giao chỉ tiêu KTXH năm 2019.

 

-8:00: Phó Giám Đốc - Nguyễn Xuân Thanh.  Làm việc với Đại học Nguyễn Huệ về đội nghi thức phục vụ Lễ 320 năm.

 

 

-14:00: Ban giám đốc Sở.  Dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức phong cách HCM (trực tuyến từ Trung ương) tại Hội trường Tỉnh ủy.

 

Thứ bảy

15/12/2018

 

-7:30: Phó Giám Đốc - Nguyễn Thị Mộng Bình.  Dự Lễ trao tặng các phần thưởng cao quý tỉnh Đồng Nai năm 2018.

 

  

 

Chủ nhật

16/12/2018