• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 *

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở


LỊCH CÔNG TÁC TRONG TUẦN (Từ ngày 03/12/2018 đến ngày 09/12/2018)

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai

03/12/2018

 

- 7:30:  Họp Cán bộ chủ chốt toàn ngành .

 ​

- 8:00:  Giao ban.

 

- 10:00:  Họp đánh giá công vụ.

 

 

-14:00: Phó Giám Đốc - Đặng Thanh Thủy. Kiểm tra công tác chuẩn bị lễ khai mạc Liên hoan Ẩm thực.

 

-14:00: Phó Giám Đốc - Nguyễn Xuân Thanh. Giao ban Khối TDTT.

 

-14:00:  Họp Chi bộ 1 VP Sở.

 

Thứ ba

04/12/2018

 

-8:00: Giám Đốc - Lê Kim Bằng.  Tham gia Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy làm việc tại Huyện ủy huyện Định Quán năm 2018.

 

-8:00: Phó Giám Đốc - Nguyễn Xuân Thanh.  Họp với các đơn vị tham gia diễu hành tại Lễ kỷ niệm 320 năm .

 

 

-14:00: Giám Đốc - Lê Kim Bằng.  Tham gia Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy làm việc tại Huyện ủy huyện Tân Phú năm 2018.

 

-14:00: Phó Giám Đốc - Nguyễn Xuân Thanh.  Làm việc với Sở TNMT về đất KLH TDTT.

 

-14:00: Phó Giám Đốc - Đặng Thanh Thủy.  Kiểm tra công tác chuẩn bị lễ khai mạc Liên hoan Ẩm thực.

 

Thứ tư

05/12/2018

 

-Cả ngày: Giám Đốc - Lê Kim Bằng.  Dự kỳ họp HĐND thứ 8 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2018.

 

-Cả ngày: Phó Giám Đốc - Nguyễn Xuân Thanh.  Dự Đại hội TDTT toàn quốc tại Hà Nội (đến hết ngày 7/12).

 

 

-18:00: Ban giám đốc Sở.  Dự Lễ khai mạc Liên hoan ẩm thực Đồng Nai lần VIII năm 2018 tại Công viên Nguyễn Văn Trị.

 

-18:30: Giám Đốc - Lê Kim Bằng. Đồng Phó Giám Đốc - Đặng Thanh Thủy. Dự Khai mạc Liên hoan Ẩm thực .

 

Thứ năm

06/12/2018

 

-Cả ngày: Giám Đốc - Lê Kim Bằng.  Dự kỳ họp HĐND thứ 8 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2018.

 

-8:00: Phó Giám Đốc - Nguyễn Thị Mộng Bình.  Tiếp và làm việc với đoàn cán bộ Học viện Chính trị Khu vực II.

 

-8:00: Phó Giám Đốc - Đặng Thanh Thủy.  Dự Đại hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ.

 

  

 

Thứ sáu

07/12/2018

 

-Cả ngày: Giám Đốc - Lê Kim Bằng.  Dự kỳ họp HĐND thứ 8 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2018.

 

-8:00: Phó Giám Đốc - Đặng Thanh Thủy.  Dự Hội nghị tổng kết công tác TĐKT Cụm số 1 các phòng VHTT cấp huyện.

 

  

 

Thứ bảy

08/12/2018

 

-8:00: Phó Giám Đốc - Đặng Thanh Thủy.  Dự Đại hội Nữ trí thức .

 

 

-17:00: Phó Giám Đốc - Đặng Thanh Thủy.  Dự kỷ niệm 25 năm thành lập Công ty CP.

 

Chủ nhật

09/12/2018