• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Để nâng cao chất lượng bài viết, Quý cộng tác viên khi gửi tin bài vui lòng gửi riêng hình ảnh, không để hình nằm trong file bài viết. Xin cám ơn! *

Phòng Quản lý Du lịch

PHÒNG QUẢN LÝ DU LỊCH

 

Địa chỉ: SỐ 02, NGUYỄN VĂN TRỊ, P. THANH BÌNH, TP. BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI 

Điện thoại: 0613 –  3.916.497


Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Hậu

Điện thoại:0918.354.452


Phòng Nghiệp vụ Du lịch là phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc Sở; đồng thời chịu sự hướng dẫn về nghiệp vụ của Tổng cục Du lịch.

Phòng Nghiệp vụ Du lịch tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về du lịch theo quy định pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn.

Phòng Nghiệp vụ Du lịch có nhiệm vụ tham mưu cho Ban giám đốc Sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ về tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc các mặt công tác quản lý Nhà nước, nghiên cứu khoa học và hướng dẫn nghiệp vụ về lĩnh vực du lịch như sau:

1. Dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực du lịch;

2. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn và hàng năm; các chương trình dự án thuộc lĩnh vực du lịch; tổ chức công bố quy hoạch, kế hoạch và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

3. Thực hiện các biện pháp bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý và phát triển tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh;

4. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật về du lịch cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh và những tổ chức, cá nhân hoạt động có liên quan;

5.  Phối hợp Thanh tra Sở trong công tác hướng dẫn, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực du lịch;

6. Tổ chức lập hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch địa phương, điểm du lịch địa phương, tuyến du lịch địa phương; công bố sau khi có quyết định công nhận;

7. Cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài đặt trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

8. Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh Lữ hành quốc tế của các doanh nghiệp lữ hành theo quy định của pháp luật;

9. Thẩm định và tham mưu xếp hạng 1 sao, hạng 2 sao cho khách sạn, làng du lịch; hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh biệt thự, căn hộ du lịch; hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch đối với bãi cắm trại, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác;

10. Thẩm định và tham mưu cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trong khu du lịch, điểm du lịch, đô thị du lịch;

11. Tổ chức cấp, cấp lại, đổi, thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch; cấp, thu hồi giấy chứng nhận thuyết minh viên theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

12. Thẩm định và tham mưu giấy xác nhận xe ô tô đạt tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịch;

13. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Sở;

14. Xây dựng chương trình hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển Du lịch tỉnh và Ban Hợp tác Kinh tế quốc tế tỉnh;

15. Tham gia thẩm định các dự án đầu tư, phát triển du lịch hoặc các dự án khác có liên quan đến du lịch trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

16. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về các lĩnh vực được giao theo quy định của Sở;

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám đốc Sở giao.​