• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Để nâng cao chất lượng bài viết, Quý cộng tác viên khi gửi tin bài vui lòng gửi riêng hình ảnh, không để hình nằm trong file bài viết. Xin cám ơn! *

DANH SÁCH KARAOKE HUYỆN VĨNH CỬU

Ghi chú:
'-
Chữ màu đỏ: DN kinh doanh
'- Chữ màu đen: Hộ kinh doanh

 - Số lượng cơ sở kinh doanh:

+ 03 cơ sở/ ấp hoặc 6 cơ sở/ ấp

+ 05 cơ sở/ khu phố hoặc 10 cơ sở/khu phố


STT

Tên tổ chức, cá nhân

Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh

 Giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường

Ghi chú

Số​

Ngày cấp

Địa chỉ kinh doanh

Bảng hiệu karaoke

Số Giấy phép

Số phòng

Ngày cấp

Hình thức

 

Cấp mới

Gia hạn

Chuyển địa điểm

Sang tên

 

VII. HUYỆN VĨNH CỬU (38 - 0)

Thị trấn Vĩnh An: 13

KP2: 4/10; KP3: 0/10; KP5: 2/10; KP6: 3/3; KP7: 1/3; KP8: 3/10

1

Nguyễn Thị Thập

47D8003726

30/01/2013

Khu phố 2

VÂN TRƯỜNG

03/2017/VHTT

1

20/3/2017

x

 

 

 

 

2

Nguyễn Thị Thu Hằng

47D8005362

15/01/2016

Khu phố 2

NGỌC HÂN

04/2016/VHTT

4

28/01/2016

x

 

 

 

 

3

Trần Thị Hằng

47D8003724

23/04/2015

Khu phố 2

QUANG VINH

1A/2018/VHTT

4

11/01/2018

x

 

 

 

Cấp tạm thời 6 tháng

4

Bùi Văn Hiếu

47D8005752

16/12/2016

Khu phố 2

HOÀNG GIA

02/2017/VHTT

11

05/04/2017

x

 

 

 

 

5

Phan Thị Thu Dung

47D8003409

23/8/2011

Khu phố 5

THƯ KỲ

07/2015/VHTT

9

05/8/2015

x

 

 

 

 

6

Trần Đình Dương

47D8003977

11/6/2013

Khu phố 5

HẠ TRẮNG

06/2015/VHTT

3

14/6/2015

 

x

 

 

 

7

Lê Anh Dũng

47D8000279

29/9/2010

Khu phố 6

DUY TRƯỜNG II

05/2016/VHTT

6

8/4/2016

 

x

 

 

 

8

Phạm Thị Thanh Lan

47D8001733

11/12/2012

Khu phố 6

THÚY LOAN

02/2016/VHTT

6

25/01/2016

x

 

 

 

 

9

Nguyễn Thị Nga

47D8004059

13/9/2013

Khu phố 6

LINH NHI

08/2015/VHTT

4

16/9/2015

 

x

 

 

 

10

Lê Văn Thành

3603334103

25/12/2015

Khu phố 7

THÀNH PHÁT

03/2018/VHTT

6

27/3/2018

x

 

 

 

11

Nguyễn Thị Phụ

47D8000762

9/10/2004

Khu phố 8

THẢO NGUYÊN

01/2015/VHTT

2

17/01/2015

 

x

 

 

 

12

Trần Thị Hiền

47D8000347

25/7/2003

Khu phố 8

THÚY HIỀN

01/2015/VHTT

4

04/3/2015

 

x

 

 

 

13

Triệu Thị Sim

47D8000592

23/7/2010

Khu phố 8

DUY VƯƠNG

022/2012/VHTT

2

04/10/2012

 

x

 

 

 

Xã Thạnh Phú: 5

Ấp 1: 1/6; Ấp 2: 0/6; Ấp 3: 0/6; Ấp 4: 0/6; Ấp 5: 2/6

1

Văn Châu Tết

47D8001821

20/4/2017

Ấp 1

VĂN PHƯƠNG

04/2017/VHTT

11

08/06/2017

x

 

 

 

 

2

Nguyễn Thu Lan

47D8000357

17/06/2010

Ấp 1

CHIỀU TÍM

06/2018/VHTT

5

20/4/2018

 

x

 

 

 

3

Nguyễn Hiếu Huy Phong

47D8000261

07/3/2012

Ấp 4

HOA SỨ

05/2018/VHTT

3

29/3/2018

 

x

 

 

 

4

Lê Thị Ánh Tuyết

47D8002915

12/09/2011

Ấp 5

54

03/2015/VHTT

3

01/06/2015

x

 

 

 

 

5

Huỳnh Thị Bé

47D8003034

26/9/2012

Ấp 5

BÍCH HẰNG

021/2012/VHTT

4

04/10/2012

x

 

 

 

 

Xã Phú Lý: 8

Ấp 1: 3/3; Ấp 4: 1/3; Ấp Lý Lịch 1: 3/6; Ấp Lý Lịch 2: 1/3

1

Trương Thị Cảnh

47D8001948

15/05/2015

Ấp 1

HƯƠNG TRÀM

02/2015/VHTT

4

21/05/2015

x

 

 

 

 

2

Cao Thị Hồng Phấn

47D8003021

23/7/2010

Ấp 1

HỒNG PHẤN

04/2015/VHTT

2

14/5/2015

 

x

 

 

 

3

Lê Thị Liên

47D8005376

30/12/2015

Ấp 1

MỘC TRÀ

07/2017/VHTT

3

08/11/2016

x

 

 

 

 

4

Nguyễn Lê Trung Hiếu

47D8006225

06/02/2018

Ấp 4

440

02/VHTT

2

13/3/2018

x

 

 

 

 

 

 

5

Võ Văn Nghĩa

47D8003615

02/4/2012

Ấp Lý Lịch 1

THANH PHƯƠNG

006/2012/VHTT

2

22/5/2012

x

 

 

 

 

6

Huỳnh Thị Thu Nga

47D8001419

3/10/2014

Ấp Lý Lịch 1

NHƯ QUỲNH

06/2016/VHTT

5

26/8/2016

x

 

 

 

 

7

Nguyễn Thị Hòa

47D8002351

21/1/2015

Ấp Lý Lịch 1

GIỌT ĐẮNG

07/2016/VHTT

3

14/9/2016

x

 

 

 

 

8

Phạm Văn Bằng

47D8001604

06/9/2012

Ấp Lý Lịch 2

PHONG LAN

016/2012/VHTT

2

15/9/2012

x

 

 

 

 

Xã Trị An: 4

Ấp 1: 1/3; Ấp 2: 3/3

1

Lê Thị Phương Ánh

47D8003753

07/9/2012

Ấp 1

PHƯƠNG ÁNH

17/2014/VHTT

1

15/09/2014

 

x

 

 

 

2

Nguyễn Thị Tho

47D8002775

09/9/2010

Ấp 2

PHƯƠNG ANH

08/2016/VHTT

2

14/10/2016

 

x

 

 

 

3

Nguyễn Thị Kim Diệu

47D8005513

21/09/2016

Ấp 2

BỜ SÔNG QUÁN

09/2016/VHTT

2

25/10/2016

x

 

 

 

 

4

Nguyễn Ngọc Đức

47D8005261

28/10/2015

Ấp 2

HOÀNG HÔN

10/2015/VHTT

2

5/11/2015

x

 

 

 

 

Xã Mã Đà: 3

Ấp 1: 3/3

1

Nguyễn Thị Thiện

0442/HKD

31/01/2001

Ấp 1

HIẾU THIỆN

19/2014/VHTT

4

4/10/2014

 

x

 

 

 

2

Diệp Long Hồng

47D8005217

25/12/2015

Ấp 1

DIỆP LONG HỒNG

11/2015/VHTT

3

29/12/2015

x

 

 

 

 

3

Nguyễn Thị Mai Thiện

47D8001894

06/01/2012

Ấp 1

NGUYỄN THỊ MAI THIỆN

10/2016/VHTT

2

16/11/2016

x

 

 

 

 

Xã Vĩnh Tân: 1

Ấp 1: 0/6; Ấp 2: 1/6

1     

Sous Duy Thanh

47D8003990

16/11/2016

Ấp 2

NHÀ HÀNG
 THANH SON

06/2017/VHTT

6

27/6/2017

x

 

 

 

 

Xã Tân An:  2

Ấp Bình Chánh: 2/6

1

Nguyễn Thị Hồng Phượng

47D8003048

20/8/2010

Ấp Bình Chánh

PHƯỢNG

05/2015/VHTT

4

10/06/2015

 

x

 

 

 

2

Lê Thị Sáng

47D8005210

24/7/2015

Ấp Bình Chánh

HỒNG QUYÊN

08/2015/VHTT

3

07/8/2015

x

 

 

 

 

Xã Tân Bình:  1

Ấp Tân Triều: 1/3; Ấp Bình Phước: 0/6

1

Trương Hoàng Sơn

47D8003411

21/1/2015

Ấp Tân Triều

Ý NHI

01/2017/VHTT

5

19/01/2017

x

 

 

 

 

Xã Bình Lợi: 1

Ấp 1: 1/3

1

Nguyễn Thị Tuyết Nga

47D8005167

26/06/2015

Ấp 1

MAI LINH

03/2015/VHTT

2

6/7/2015

x