• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH: 0251.3943882; DĐ: 0839.101179 *

THÔNG TIN SỐ LIỆU NGÀNH VHTTDL ĐỒNG NAI

NỘI DUNG

​DOWNLOAD

Số lượng cán bộ, công chức Sở Văn hóa​, Thể thao và Du lịch phân theo phòng, ban và trình độ chuyên m​ôn n​ăm 2015

Phu luc so 1-So Luong CBCC khoi VPS.docPhu luc so 1-So Luong CBCC khoi VPS.doc 

Số lượng cán bộ viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịc​h phân theo đơn vị và trình độ chuyên môn năm 2015

 Phu luc so 2-So luong CBVC don vi truc thuoc.docPhu luc so 2-So luong CBVC don vi truc thuoc.doc

Số lượng cán bộ công chức, viên chức văn hoá cấp huyện, xã phân theo đơn vị và trình độ học vấn năm 2015

 Phu luc so 3-SO luong CBCCVC xa huyen.docPhu luc so 3-So luong CBCCVC xa huyen.doc

Hiện trạng bảo tàng, nhà truyền thống trên địa bàn tỉnh

 Phu luc so 6-Hien trang Nha Bao tang toan tinh.docPhu luc so 6-Hien trang Nha Bao tang toan tinh.doc

Bảng thống kê Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng

 Phu luc so 7b-Trung tam VHTT-HTCD.docPhu luc so 7b-Trung tam VHTT-HTCD.doc

Hiện trạng các Trung tâm Văn hóa - Thể thao trên địa bàn tỉnh

 Phu luc so 7-Hien trang TTVH-TT toan tinh.docPhu luc so 7-Hien trang TTVH-TT toan tinh.doc

Số lượng huy chương các môn thể thao thành tích cao

giai đoạn 2010-2015

 Phu luc so 9-Huy chuong thanh tich cao 2010-2015.docPhu luc so 9-Huy chuong thanh tich cao 2010-2015.doc

Số VĐV đẳng cấp và thành tích thể thao của tỉnh

giai đoạn 2010-2015

 Phu luc so 10-Van dong vien thanh tich cao 2010-2015.docPhu luc so 10-Van dong vien thanh tich cao 2010-2015.doc

Số vận động viên tham gia thi đấu các môn thể thao chủ yếu

(giai đoạn 2010-2015)

 Phu luc sô 8-SO VDV tham gia TT chu yeu.docPhu luc sô 8-SO VDV tham gia TT chu yeu.doc

Số người tập luyện TDTT thường xuyên và hộ gia đình thể thao của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2010-2015

 Phu luc so 11-So nguoi tap TDTT thuong xuyen.docPhu luc so 11-So nguoi tap TDTT thuong xuyen.doc

Hiện trạng tổng số lượt khách du lịch tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2010-2014

 Phu lục so 12-Hien trang so khach Du lich.docPhu lục so 12-Hien trang so khach Du lich.doc