Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Lịch làm việc: LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 NĂM 2022 (Từ ngày 16/5/2022 đến ngày 22/5/2022)

Title

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 NĂM 2022 (Từ ngày 16/5/2022 đến ngày 22/5/2022)

Nội dung

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai

16/5/2022Thứ ba

17/5/2022


- 8:00

Nội dung: Họp công tác chuẩn bị Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh.

Người chủ trì: PGĐ - Nguyễn Xuân Thanh- 14:00

Nội dung: Họp BCĐ Đại hội TDTT tỉnh.

Người chủ trì: GĐ - Lê Thị Ngọc Loan, PGĐ - Nguyễn Xuân Thanh


Thứ tư

18/5/2022


- 8:00

Nội dung: Dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị tại Tỉnh ủy.

Người chủ trì: Ban giám đốc Sở

 Thứ năm

19/5/2022


- 8:00

Nội dung: Tiếp công dân

Người chủ trì: Ban giám đốc Sở


 

- 14:00

Nội dung: Dự Hội nghị giao ban toàn quốc công tác tuyên giáo tại Tỉnh ủy.

Người chủ trì: Ban giám đốc Sở

Thứ sáu

20/5/2022


- 8:00

Nội dung: Dự họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh.

Người chủ trì: PGĐ - Nguyễn Xuân Thanh


- 8:00

Nội dung: Làm việc với Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh.

Người chủ trì: GĐ - Lê Thị Ngọc Loan


- 8:00

Nội dung: Dự Hội thảo khoa học về bảo tồn và phát huy giá trị di sản của Văn miếu tại Hà Nội.

Người chủ trì: PGĐ - Nguyễn Hồng Ân


  Thứ bảy

21/5/2022

 

 - Cả ngày

Nội dung: Dự Ngày hội Văn hóa công nhân năm 2022.

Người chủ trì: GĐ - Lê Thị Ngọc Loan, PGĐ - Nguyễn Thị Mộng Bình​Chủ nhật

22/5/2022

 

 

  


​​​​​​​​​​​​​​

Expires

 

Display

Yes

Attachments

Created at 6/21/2022 2:30 PM by Truong Nguyen Thai Nguyen
Last modified at 6/21/2022 2:30 PM by Truong Nguyen Thai Nguyen