Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Lịch làm việc: LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 NĂM 2022 (Từ ngày 9/5/2022 đến ngày 15/5/2022)

Title

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 NĂM 2022 (Từ ngày 9/5/2022 đến ngày 15/5/2022)

Nội dung

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai

9/5/2022Thứ ba

10/5/2022


Thứ tư

11/5/2022 Thứ năm

12/5/2022


- 8:00

Nội dung: Tiếp công dân

Người chủ trì: Ban giám đốc Sở


 Thứ sáu

13/5/2022
  Thứ bảy

14/5/2022

 

 


Chủ nhật

15/5/2022

 

 

  


​​​​​​​​​​​​​​​

Expires

 

Display

Yes

Attachments

Created at 6/21/2022 2:22 PM by Truong Nguyen Thai Nguyen
Last modified at 6/21/2022 2:22 PM by Truong Nguyen Thai Nguyen