Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Lịch làm việc: LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 NĂM 2022 (Từ ngày 21/3/2022 đến ngày 27/3/2022)

Title

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 NĂM 2022 (Từ ngày 21/3/2022 đến ngày 27/3/2022)

Nội dung

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai

21/3/2022


- Cả ngày

Nội dung: Đi cơ sở.

Người chủ trì: PGĐ - Lê Kim Bằng- 14:00

Nội dung: Dự Hội nghị trực tuyến thu thập thông tin lấy ý kiến về quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2045.

Người chủ trì: PGĐ - Nguyễn Thị Mộng Bình


Thứ ba

22/3/2022

- 19:00

Nội dung: Thẩm định Chương trình nghệ thuật tại Nhà hát.

Người chủ trì: GĐ - Lê Kim Bằng


Thứ tư

23/3/2022
 

- 13:30

Nội dung: Dự Hội nghị triển khai một số nội dung về công tác dân vận.

Người chủ trì: Ban giám đốc Sở

Thứ năm

24/3/2022


- 8:00

Nội dung: Dự Hội nghị tổng kết công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh.

Người chủ trì: GĐ - Lê Kim Bằng


- 8:00

Nội dung: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước trong phát triển KTXH.

Người chủ trì: PGĐ - Nguyễn Thị Mộng Bình


- 8:00

Nội dung: Tiếp công dân

Người chủ trì: Ban giám đốc Sở


 

- 14:00

Nội dung: Họp Thành viên UBND tỉnh.

Người chủ trì: GĐ - Lê Kim Bằng


Thứ sáu

25/3/2022


- 8:00

Nội dung: Họp giao ban Khối VHXH.

Người chủ trì: PGĐ - Nguyễn Hồng Ân


- 8:00

Nội dung: Làm việc với Huyện ủy Nhơn Trạch cùng đoàn của đ/c Bí thư Tỉnh ủy.

Người chủ trì: GĐ - Lê Kim Bằng

- 8:00

Nội dung: Làm việc với Đoàn giám sát HĐND tỉnh về kết quả thực hiện CTMTQGXD NTM.

Người chủ trì: PGĐ - Nguyễn Thị Mộng Bình


  

- 13:30

Nội dung: Tham gia BGK Hội thi Nét đẹp phụ nữ Đồng Nai.

Người chủ trì: PGĐ - Nguyễn Thị Mộng Bình

Thứ bảy

26/3/2022

 


 

  

 

Chủ nhật

27/3/2022

 


 

  

 - 18:00

Nội dung: Tham dự Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Tây Ninh.

Người chủ trì: PGĐ - Nguyễn Xuân Thanh

​​​​​​​​​​​​​​

Expires

 

Display

Yes

Attachments

Created at 4/13/2022 9:39 AM by Truong Nguyen Thai Nguyen
Last modified at 4/13/2022 9:50 AM by Truong Nguyen Thai Nguyen