Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Lịch làm việc: LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 NĂM 2022 (Từ ngày 28/02/2022 đến ngày 6/3/2022)

Title

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 NĂM 2022 (Từ ngày 28/02/2022 đến ngày 6/3/2022)

Nội dung

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai

28/02/2022Thứ ba

01/3/2022Thứ tư

02/3/2022
 Thứ năm

3/3/2022


- 8:00

Nội dung: Tiếp công dân

Người chủ trì: Ban giám đốc Sở


 


Thứ sáu

4/3/2022
  


Thứ bảy

5/3/2022

 


 

  

 

Chủ nhật

6/3/2022

 


 

  

 

​​​​​​​​​​​​​

Expires

 

Display

Yes

Attachments

Created at 4/13/2022 9:10 AM by Truong Nguyen Thai Nguyen
Last modified at 4/13/2022 9:10 AM by Truong Nguyen Thai Nguyen