Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Lịch làm việc: LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9 NĂM 2022 (Từ ngày 21/02/2022 đến ngày 27/02/2022)

Title

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9 NĂM 2022 (Từ ngày 21/02/2022 đến ngày 27/02/2022)

Nội dung

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai

21/02/2022Thứ ba

22/02/2022Thứ tư

23/02/2022
 Thứ năm

24/02/2022


- 8:00

Nội dung: Tiếp công dân

Người chủ trì: Ban giám đốc Sở


 


Thứ sáu

25/02/2022
  


Thứ bảy

26/02/2022

 


 

  

 

Chủ nhật

27/02/2022

 


 

  

 

​​​​​​​​​​​​​

Expires

 

Display

Yes

Attachments

Created at 3/22/2022 9:02 AM by Truong Nguyen Thai Nguyen
Last modified at 3/22/2022 9:04 AM by Truong Nguyen Thai Nguyen