Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Lịch làm việc: LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 NĂM 2022 (Từ ngày 17/01/2022 đến ngày 23/01/2022)

Title

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 NĂM 2022 (Từ ngày 17/01/2022 đến ngày 23/01/2022)

Nội dung

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai

17/01/2022
Thứ ba

18/01/2022


- 8:00

Nội dung: Họp báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh về văn hóa đối ngoại

Người chủ trì: PGĐ - Nguyễn Thị Mộng Bình

- 8:00

Nội dung: Họp báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh về văn hóa đối ngoại

Người chủ trì: PGĐ - Nguyễn Hồng Ân


- 14:00

Nội dung: Họp khoanh vùng bảo vệ di tích Long Hưng và Bình Thiền
Người chủ trì: PGĐ - Nguyễn Hồng Ân


- 14:00

Nội dung: Dự Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư
Người chủ trì: PGĐ - Nguyễn Xuân Thanh

Thứ tư

19/01/2022


- 8:00

Nội dung: Dự Hội nghị CB chủ chốt Đảng ủy Khối

Người chủ trì: GĐ - Lê Kim Bằng


 Thứ năm

20/01/2022


- 8:00

Nội dung: Dự Hội nghị tổng kết năm BCĐ 389 tỉnh
Người chủ trì: PGĐ - Nguyễn Xuân Thanh​


- 8:00

Nội dung: Tiếp công dân

Người chủ trì: Ban giám đốc Sở


 

- 14:00

Nội dung: Dự Hội nghị nâng cao nhận thức chuyển đổi số

Người chủ trì: GĐ - Lê Kim Bằng
 

Thứ sáu

21/01/2022


- 8:00

Nội dung: Dự Khai mạc Lễ công bố bảo vật quốc gia

Người chủ trì: Ban giám đốc Sở​


  


Thứ bảy

22/01/2022

 


 

  

 

Chủ nhật

23/01/2022

 


 

  

 

​​​​​​​​​​​

Expires

 

Display

Yes

Attachments

Created at 2/15/2022 8:46 AM by Truong Nguyen Thai Nguyen
Last modified at 2/15/2022 8:46 AM by Truong Nguyen Thai Nguyen