Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Lịch làm việc: LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 51 NĂM 2021 (Từ ngày 13/12/2021 đến ngày 19/12/2021)

Title

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 51 NĂM 2021 (Từ ngày 13/12/2021 đến ngày 19/12/2021)

Nội dung

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai

13/12/2021


- 8:00

Nội dung: Giao ban

Thứ ba

14/12/2021


- 8:00

Nội dung: Họp Đảng uỷ Sở phân tích chất lượng TCCS Đảng và đảng viên năm 2021

Người chủ trì: GĐ - Lê Kim Bằng


- 8:00

Nội dung: Dự Hội nghị toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về công tác đối ngoại

Người chủ trì: GĐ - Lê Kim Bằng, PGĐ - Nguyễn Hồng Ân


- 9:30

Nội dung: Họp nghe báo cáo dự án chuyển đổi công năng KCN Biên Hoà 1 thành khu đô thị thương mại - dịch vụ

Người chủ trì: GĐ - Lê Kim Bằng- 14:00

Nội dung: Họp Đảng uỷ Sở phân tích chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2021​


Thứ tư

15/12/2021

 

- Cả ngày

Nội dung: Dự lớp bồi dưỡng về công tác kiểm tra, giám sát sau đại hội tại Hội trường Tỉnh ủy

Người chủ trì: GĐ - Lê Kim Bằng


- 8:00

Nội dung: Dự Hội nghị bồi dưỡng về công tác đối ngoại nhân dân

Người chủ trì: PGĐ - Nguyễn Hồng Ân


 Thứ năm

16/12/2021


- Cả ngày

Nội dung: Dự lớp bồi dưỡng về công tác kiểm tra, giám sát sau đại hội tại Hội trường Tỉnh ủy

Người chủ trì: GĐ - Lê Kim Bằng


- 8:00

Nội dung: Làm việc với huyện Tân Phú về công tác trùng tu tôn tạo đền Hùng

Người chủ trì: PGĐ - Nguyễn Hồng Ân


- 8:00

Nội dung: Tiếp công dân

Người chủ trì: Ban giám đốc Sở


 


 

Thứ sáu

17/12/2021


- 8:00

Nội dung: Họp kiểm tra công tác chuẩn bị HN tổng kết ngành 2021

Người chủ trì: GĐ - Lê Kim Bằng


  Thứ bảy

18/12/2021

 


 

  

 

Chủ nhật

19/12/2021

 


 

  

 

​​​​​​​​​​​

Expires

 

Display

Yes

Attachments

Created at 2/10/2022 2:54 PM by Truong Nguyen Thai Nguyen
Last modified at 2/10/2022 2:54 PM by Truong Nguyen Thai Nguyen