Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Lịch làm việc: LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49 NĂM 2021 (Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 5/12/2021)

Title

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49 NĂM 2021 (Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 5/12/2021)

Nội dung

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai

29/11/2021


- 8:00

Nội dung: Giao ban


- 10:00

Nội dung: Họp Đảng uỷ Sở


- 14:00

Nội dung: Tham gia Lớp cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện BTVTU quản lý

Người chủ trì: Ban giám đốc Sở


Thứ ba

30/11/2021


- 8:00

Nội dung: Tham gia Lớp cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện BTVTU quản lý

Người chủ trì: Ban giám đốc Sở

Thứ tư

01/12/2021


- 8:00

Nội dung: Tham gia Lớp cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện BTVTU quản lý

Người chủ trì: Ban giám đốc Sở


 


Thứ năm

02/12/2021


- 8:00

Nội dung: Dự Hội nghị đánh giá định kỳ đối với Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai

Người chủ trì: PGĐ - Nguyễn Thị Mộng Bình


- 8:00

Nội dung: Họp Chi bộ 1 Văn phòng Sở

- 8:00

Nội dung: Tiếp công dân
Người chủ trì: ​Ban giám đốc Sở

 

- 14:00

Nội dung: Tham gia Lớp cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện BTVTU quản lý

Người chủ trì: ​Ban giám đốc Sở​ 

Thứ sáu

3/12/2021

 

- 8:00

Nội dung: Họp BCH Đảng bộ tỉnh
Người chủ trì: ​GĐ - Lê Kim Bằng


- 8:00

Nội dung: Họp Chi bộ 2 Văn phòng Sở


- 7:30

Nội dung: Thảo luận Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Biên Hòa
Người chủ trì: GĐ - Lê Kim Bằng


  Thứ bảy

4/12/2021

 


 

  

 

Chủ nhật

5/12/2021

 


 

  

 

​​​​​​​​​​​

Expires

 

Display

Yes

Attachments

Created at 2/10/2022 2:07 PM by Truong Nguyen Thai Nguyen
Last modified at 2/10/2022 2:39 PM by Truong Nguyen Thai Nguyen